• logo
  • banner 2015 1
  • banner 2015

Ielts

SỰ KHÁC BIỆT VỀ KỲ THI IELTS VÀ IELTS UKVI
  Bạn có biết??? Sự khác biệt của kỳ thi IELTS và IELTS UKVI.
ielts logo
Tổng Quát Về IELTS
Tìm hiểu tổng quát về IELTS, các thông tin liên quan về kì thi IELTS.
bản đồ luyện thi ielts net
Địa Điểm Thi IELTS
Địa điểm thi ielts tại các thành phố Việt Nam
anh ngu ica luyen thi ielts
Lệ Phí IELTS
Ngoài việc đóng lệ phí thi IELTS khoảng 4.750.000 tùy vào từng địa điểm thi và thời điểm thi, các bạn sẽ cần đóng thêm 1 số phí liên quan tới IELTS. Đây là bảng lệ phí cập nhật từ Hội Đồng Anh.
emotional face
Nhận Kết Quả Kì Thi IELTS
Cách xem và nhận kết quả kì thi Ielts.
cambridge comparision
So Sánh Điểm Số IELTS
So Sánh Điểm Số IELTS Tương Đương Các Kì Thi Tiếng Anh Khác